Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2013

spellbound
spellbound
Odzywa się ten, na którym Ci nie zależy, zamiast ten, przez którego ciągle sprawdzasz telefon.


- spellbound.soup.io
spellbound
Spójrz, jak na nią działasz. 


Patrz tylko, jak ją zmieniasz. 
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viawiks wiks
spellbound
Nie powiem, że tęsknię. Nie wypada.
Reposted fromwetryagain wetryagain viawiks wiks
spellbound
4859 2731
Reposted frombubububu bubububu viawiks wiks
spellbound
A jeśli wróci? Jeśli spojrzy Ci w oczy i powie, że Cię kocha? Wymiękniesz.
Reposted fromGeniusz Geniusz viawiks wiks
spellbound
5473 f48d
Reposted fromflanela flanela viawiks wiks
spellbound
spellbound
2509 e762

Otrzyj łzy, złap za rękę, pomóż uciec.


Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viawiks wiks
spellbound
Facet jest od tego, żeby otwierał szampana, odkręcał słoiki, schodził pierwszy do piwnicy i sprawdzał czy pod łóżkiem nie ma potworów.
— wieczorne rozmowy
spellbound
Reposted fromsunwalk sunwalk viawiks wiks
spellbound
Najważniejsze na diecie jest by wieczorem zasnąć, zanim się zechce żreć.
Reposted fromtreasurePL treasurePL viawiks wiks
spellbound
5889 4524

Freezing soap bubble (-30°C)

Reposted fromwonderwoman wonderwoman viawiks wiks
spellbound
- Skąd pewność, że ci się uda?
- Jezus wisi mi przysługę.
— Georgina
Reposted fromlenka024 lenka024 viawiks wiks
spellbound
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viawiks wiks
spellbound
5458 e1b8
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viawiks wiks
spellbound
Nie chcę prezentów, głupiego "kc" w opisie ani zmiany statusu na facebooku.. Chcę czuć, że Ci zależy.
Reposted frommefir mefir viawiks wiks
spellbound
Ludzie potrafią zmieniać się jak pory roku, rzadko, ale dogłębnie. 
— Gossip Girl
Reposted fromlenka024 lenka024 viawiks wiks
spellbound
Nie wiem co mam Ci powiedzieć. Co? Że Cię kocham?
Że wciąż po nocach nie śpię, i że wciąż jest źle
— HuczuHucz
Reposted fromfuckyouandall fuckyouandall viawiks wiks
spellbound
3683 b80d
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl